S’obri el plaç de presentació d’ofertes per a ser indumentaristes oficials de les Falleres Majors de Torrent i les seues Corts d’Honor 2025
Des de hui, l’OAM Junta Local Fallera de Torrent presenta les condicions per a la confecció de la indumentaria oficial de les màximes representants de les Falles de Torrent.
Vos deixem tota la documentació neceseria als documents enllaçats a aquesta noticia, que inclou el terme de presentació (fins al dia 5 de juliol de 2024).

INDUMENTÀRIA CORTS D’HONOR I FF.MM. DE TORRENT CONDICIONS EXERCICI 2025


1. OBJECTE.

L’objecte de la licitació és realitzar la compra dels complements d’indumentària Valenciana, destinats a les components de les Corts de les Fallera Majors de Torrent

2. CONTINGUT, ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES I QUANTITATS.

LOT 1: CORT D’HONOR DE LA FALLERA MAJOR

LOT 2: CORT D’HONOR DE LA FALLERA MAJOR INFANTIL

LOT 3: FALLERA MAJOR INFANTIL DE TORRENT

LOT 4: FALLERA MAJOR TORRENT

Les quantitats són susceptibles de modificacions, en funció de la quantitat de candidates que es presenten a ostentar el càrrec de Cort d’Honor i Falleres Majors de Torrent. La confirmació de les quantitats es realitzarà una vegada estiguen tancats tots els processos per part de l’executiva del OAM JLF de Torrent.

Per a les Corts d’Honor de les Falleres Majors de Torrent, sol·licitem, a títol informatiu, pressupost per a realitzar la confecció d’un vestit de Valenciana del segle XIX (farol) i corpinyo de mànega llarga del segle XVIII, incloent tots els elements necessaris per a la costura: cancan, cintes, puntilless, folres, etc…

Per a la Fallera Major i Fallera Major Infantil de Torrent, se sol·licita pressupost, a títol informatiu, per a realitzar la confecció d’un vestit de Valenciana del segle XIX (farol) i corpinyo de mànega llarga del segle XVIII, incloent tots els elements necessaris per a la costura: cancan, cintes, puntilles, folres, etc…

El cost de la confecció dels vestits de les Corts d’Honor i de les Falleres Majors de Torrent, seran assumits per les components.

Com s’estructuren les ofertes?:

1.- S’hauran de presentar 4 ofertes individuals:

2.- S’anotarà la descripció del complement (model, referència i fabricant), l’import individual de cada complement sol·licitat (incloent IVA) i la suma total de l’import de cada complement.

3.- S’anotarà l’import individual de la confecció dels vestits (incloent IVA).

Millores al pressupost:

Es podran incloure millores al pressupost, realitzant descripció detallada. També s’haurà d’especificar a qui van dirigides eixes millores (components de Cort  d’Honor, Falleres Majors de Torrent o a l’OAM Junta Local Fallera de Torrent).

L’adjudicació:

Una vegada valorats els pressupostos presentats abans de la data màxima indicada a baix, l’OAM JLF de Torrent seleccionarà el/la indumentarista, procedint a la notificació per escrit de l’acceptació i adjudicació del pressupost per al LOT 1 i LOT 4 (Cort d’Honor i Fallera Major), i del LOT 2 i LOT 3 (Cort d’Honor Infantil i Fallera Major Infantil), no podent coincidir el/la indumentarista seleccionat.

Respecte a la confecció dels vestits, els indumentaristas seleccionats en les adjudicacions del LOT 1 i LOT 4 i del LOT 2 i LOT 3, seran els qui realitzen la confecció dels vestits de Valenciana del segle XIX (farol) i corpinyo de mànega llarga del segle XVIII de les Corts d’Honor i de les Falleres Majors de Torrent, el cost de la confecció serà suportat per les components que ostenten el càrrec, mai  l’ OAM Junta Local Fallera de Torrent assumirà cap cost referit a la confecció, ni serà responsable dels possibles impagaments pel concepte de confecció.

El/la indumentarista seleccionat, haurà d’aportar a l’OAM Junta Local Fallera de Torrent, en el moment de la signatura de l’acceptació de tots els termes del pressupost, els complements d’Indumentària Valenciana objecte d’aquesta sol·licitud i la factura.

L’adjudicació, suposa l’acceptació per escrit per part del indumentarista, de tots els termes, llocs i terminis expressats en aquesta sol·licitud de pressupost.

Terminis de presentació:

Les ofertes hauran de ser presentades amb data màxima el 05/07/2024, enviant-ho per email a correu electrònic secretaria@fallesdetorrent.es


Lloc i terminis de lliurament dels vestits confeccionats.

El lliurament de tots els vestits ja confeccionats es realitzarà en les instal·lacions de els/as indumentaristas seleccionats, el dia i hora acordat amb el OAM JLF de Torrent, i sempre abans del 17/10/2024, a excepció del corpinyo de mànega llarga que podrà ser entregat fins al 15/11/2024.

L’OAM Junta Local Fallera de Torrent es reserva la potestat d’atorgar autorització, tant a els/as indumentaristas com a les components de les Corts d’Honor i Falleres Majors de Torrent, de la realització d’un acte de presentació dels vestits confeccionats, que en cap cas serà un acte oficial.

DESCARREGAR DOCUMENTACIÓ

CASTELLÀ
VALENCIÀ