human Versión Accesible|  es Otros idiomas
X

Dades de contacte

JUNTA LOCAL FALLERA DE TORRENT
C/ Bellido, 8
46900 Torrent (Valencia)

Horaris:
Dilluns, dimecres i divendres de 19:00 a 21:00

Correus electrònics de contacte:
Secretaria: secretaria@fallesdetorrent.es
Economia: economia@fallesdetorrent.es
Cultura: cultura@fallesdetorrent.es
Comunicació: comunicacion@fallesdetorrent.es
Recompenses: recompensas@fallesdetorrent.es