human Versión Accesible|  es Otros idiomas
X

Membres del Consell Rector

PRESIDENT (Art. 9 Estatuts. Decret Alcaldia 2680/2019 de 27 de juny)
Aitor Sánchez Collado
VICEPRESIDENT (Decret de JLF núm.: 38/2019 de 27 setembre) I nomenat 1 per la Presidència)
Robert Gómez Samblas
VOCAL
Sandra Fas Mompó
VOCAL
María del Rosario Fernández Aracil
VOCAL
José Pascual Martínez Climent
VOCAL
María Jesús Herrada Ricart
NOMENAT 1 PER LA PRESIDENCIA DE JLF
Vicente Simó Montañana
NOMENAT 2 PER LA PRESIDENCIA DE JLF
Lorena Andreu Guillén
NOMENAT 3 PER LA PRESIDENCIA DE JLF
Esmeralda Ramírez Garnica
NOMENAT A PROPOSTA DEL PLE DE JLF
Ángel Gualda Navas
SECRETARI (Art.12.4 dels Estatuts)PD Decret 4849/2019 de 15 nov
Jonatan Baena Lundgren