human Versión Accesible|  es Otros idiomas
X
Mejora del entorno urbano de la calle Camí Reial
C_EDUSI_AA_Urbanisme-min

Obra de Millora de l’entorn urbà del carrer Camí Reial, cofinançat amb fons FEDER

PRESSUPOST GLOBAL DE L’OBRA: 1.314.880,68€
Termini d’execució: 9 mesos
OT.6: “Contribuir a la conservació del medi ambient i el patrimoni cultural”

Logotips de X-ai Xúquer, Cos, y Omega construcciones

Direcció d’obra: Xuquer Arquitectura e ingeniería SLP
Execució obra: UTE Omega Ingenia Obras y Servicios SL y Crisol Obras y Servicios SL

Desvío Líneas de Autobús: Linea Roja Linea Verde

Cortes de Tráfico: Plano