human Versión Accesible|  es Otros idiomas
X

Seu Electrònica

JLF-000  Tramitació genèrica de la Junta Local Fallera
Objecte: tramitació genèrica de la Junta Local Fallera i per a la presentació de la documentació del Concurs de maquetes i micro-relats.

JLF-003  Autorització d’esdeveniments fallers (Des de la Crida fins a la Cremà)
Objecte: obtindre les autoritzacions preceptives per els actes fallers durant les festes falleres.

JLF-005  Subvencións Junta Local Fallera
Objecte: registrar sol·licituds de concessió de subvencions directes, així com la justificació d’estes.

JLF-007  Preu públic per la prestació de servicis o realització d’activitats de l’organisme autònom municipal Junta Local Fallera de Torrent
Objecte: presentació de documentació del Concurs de monuments i sol·licitar insígnies i recompenses.

FEST-001  Autorització d’esdeveniments de festes i entitats populars
Objecte: sol·licitar la realització d’esdeveniments festius, religiosos, esportius o culturals.

MOVI-012.1  Autorització per ocupació de la via pública per realitzar espectacles pirotècnics superior a 10 kg de material regulat
Objecte: sol·licitar una ocupació de la via publica per realitzar espectacles pirotècnics superiors a 10 kg.

MOVI-012.2  Autorització per ocupació de la via pública per realitzar una manifestació festiva (despertà, passejà, cordà o correfoc)
Objecte: sol·licitar una ocupació de la via publica per realitzar manifestacions festives per particulars (quan els productes pirotècnics utilitzats no siguen marcats CE o sent-los no se seguisquen les instruccions d’ús marcades pel fabricant).