Drets de les persones Ordenança

Drets reconeguts per l’Ordenança Municipal a les persones Segons disposa l’Ordenança Municipal de l’Ajuntament de Torrent els drets reconeguts a les persones en matèria de Transparència queden recollits en l’Art. […]